Anti spam discussie


SEO code of EthicsOp spam staan soms zeer zware sancties die door zoekmachines opgelegd kunnen worden. Het kan een penalty opleveren of zelfs een “life time ban”. Dan heeft het zelfs geen zin meer om een nieuwe domeinnaam te registreren want de naam van de eigenaar is verbonden aan het domein. Terecht! Er gelden regels, net als in het verkeer en in de samenleving. Zoekmachines stellen hun computernetwerken, programma´s en kennis gratis ter beschikking . Het is dus niet vreemd dat zij dan ook de spelregels bepalen. Het is dus uiterst belangrijk dat u de juiste partner kiest als het gaat om zoekmachine optimalisatie. Daarom confirmeren wij ons aan de ethische code voor zoekmachine optimalisatie.

Wat is spam?

Spam op een website is natuurlijk iets anders dan mailspam en postspam. Spam op websites (webspam) houdt in dat er ongeoorloofde technieken gebruikt worden om een website in de zoekmachines hoog te laten scoren.
In het verleden werden veel spamtechnieken gebruikt zoals cloaking, keywordstuffing, doorway pages, gebruik van linkfarms, hidden content, etc. Gelukkig zijn de spamfilters van de grote zoekmachines in staat om dit direct te onderkennen. Deze spamfilters worden continu aangepast om nieuwe spamtechnieken direct uit te bannen.

Cloaking

Cloaking is spam en dus een ongeoorloofde techniek waarwij de bezoeker van een bepaalde website of pagina een andere inhoud te zien krijgt dan de spider of crawler van de zoekmachine. De pagina voor de zoekmachine wordt dan zwaar geoptimaliseerd voor een bepaalde zoekterm terwijl de gebruiker een envoudig leesbare tekst te zien krijgt.

Keyword stuffing

Met keyword stuffing wordt bedoeld dat er op een bapaalde webpagina te veel zoekwoorden geplaatst worden ten opzichte van de overige tekst. Er zijn geen richtlijnen voor een juiste spreiding van zoekwoorden (keyword density). Dit is voor iedere zoekterm anders. Voor product A kan een dichtheid van 1% leiden tot een topnotering terwijl voor product B een dichtheid van 25% geldt. Ten aanzien van de keyword density kijkt Google slechts naar: “What´s natural”.

Doorway pages

Doorway pages werden gebruikt om bezoekers naar een bepaalde pagina te leiden middels een redirect. Echter, na korte tijd werden deze pagina´s gebruikt door spammer en volgepropt met relevante en niet relevante zoektermen. De techniek van doorway pages is enigzins vergelijkbaar met cloaking, dus spam. In 2005 en 2006 werden een aantal grote bedrijven bestraft met een penalty van Google omdat zij deze technieken gebruikten. Onder de bedrijven waren: BMW, Ricoh Germany, FBTO, AMEV en anderen.

Linkfarms

Linkfarms zijn pagina´s waarop enkel en alleen links worden geplaatst naar andere websites om zo de linkwaarde, en dus ook de ranking, te verhogen. Als er een link van de eigen website geplaatst wordt kan men verzoeken deze te verwijderen. Het is niet erg als dat niet lukt. Google zal de ongewilde vermelding niet bestraffen. Wat wel bestraft wordt is als er van de eigen website naar de linkfarm gelinkt wordt om op die manier links te vergaren. Ook dit valt in de categorie spam.

Hidden content

Blackhat SEO van de bovenste plank. Tekst in dezelfde kleur als de achtergrond. Door de bezoeker natuurlijk niet te lezen, maar wel door de spider c.q. crawler van de zoekmachine. Onder hidden content valt ook tekst welke zich achter een afbeelding bevindt, hidden layers en div´s welke buiten beeld vallen door gebruik te maken van negatieve waardes.

Conclusie

Het belangrijkste om goed te scoren in zoekmachines is dat er geen Black Hat SEO (spam) toegepast wordt. Er zijn inmiddels genoeg SEO adviseurs en bedrijven die enkel en alleen White Hat SEO toepassen. Wilt u weten of uw website aan alle richtlijnen voldoet? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.