Communicatie advies


Communicatie advies voor multimedia loopt via diverse kanalen. Internet, televisie, digitale media, social media, radio, brochures, advertenties in kranten, vakbladen, weekbladen, en ga zo maar door. Al deze commnicatiekanalen hebben hun eigen specifieke karakter. Ze mogen echter niet op zichzelf staan. Communicatiekanalen moeten complementair zijn. Elkaar aanvullen.

Multidisciplinaire teams

Bij grote communicatie campagnes worden steeds vaker diverse disciplines aangehaakt. Denk hierbij aan professionals op het gebied van communicatie, internet, grafische vormgeving, maketing en productontwikkeling. Vaak moeten communicatiemiddelen in een zeer kort tijdsbestek gereed zijn. Planning, aansturing en budgetbewaking vormen een essentieel onderdeel van het totale project. Bovendien moet de onderlinge samenhang van de verschillende disciplines en de communicatieproducten bewaakt worden.

Meten is weten

Last but not least zullen de inspanningen die verricht zijn, in bijvoorbeeld een marketingcampagne, gemeten moeten worden. Heeft de campagne voldoende conversie opgeleverd en via welke kanaal was deze het hoogst. Wordt er na aftrek van de campagnekosten voldoende winst gemaakt op dat ene product. Welk ingezet kanaal was verliesgevend? Vragen die na het interpreteren en analyseren van de meetgegevens beantwoord kunnen worden. Op basis van die gegevens kunt u bij een volgende marketing- of pr-campagne zelf bepalen welke middelen u gaat inzetten.

Multimediaal communicatie advies

Het visitekaartje van een organisatie wordt mede bepaald door de externe communicatie. Dat betekent dat alle communicatievormen op elkaar afgestemd moeten worden. Niet alleen de boodschap moet via elk kanaal dezelfde zijn.

Media Exclusive adviseert u over de mogelijkheden. In overleg met u wordt een communicatieplan ontwikkeld en toegesneden op uw doelgroep.