Opleidingsfilm


Een opleidingsfilm, trainingsfilm of instructiefilm biedt volledige ondersteuning bij een cursus, training of (bij-) scholing. Beelden ter verduidelijking spreken meer tot de verbeelding van de cursist. Een nieuw procedé kan uitvoerig en tot in het kleinste detail in beeld worden gebracht, net als bij een bedrijfsfilm. De opleidingsfilm kan tevens dienen als aanvulling of uitbreiding van de theorie en kan thuis door de cursist gebruikt worden als naslagwerk.

Trainingsfilm

Wat gebeurt er als een cursist een voor een bepaalde oplossing of actie kiest? U kunt visueel laten zien wat de gevolgen er van zijn van een bepaalde handeling of beslissing. Denk bijvoorbeeld aan training van werknemers in de sociale dienstverlening of medewerkers van politie brandweer of handhaving. Vaak krijgen zij te maken met agressie. Het is uitermate belangrijk dat zij op cruciale momenten de juiste beslissing nemen.
De mogelijkheden van trainingsfilms zijn vrijwel onbeperkt.

Instructiefilm

Instructiefilms over hoe te handelen bij calamiteiten zoals bijvoorbeeld brand, wordt bij de meeste grote ondernemingen regelmatig aan het personeel getoond. Maar ook scholen maken hiervan veelvuldig gebruik. Maar ook instructiefilms voor nieuwe personeelsleden worden vaak gebruikt om de nieuwe werknemers wegwijs te maken in een organisatie.

De beste investering in uw personeel is opleiding

Media Exclusive heeft jarenlange ervaring op het gebied van het produceren van opleidingsfilms, trainingsfilms en instructiefilms. Indien gewenst schrijven wij een script, teksten voor een voice-over en maken wij het complete draaiboek. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om dit zelf te doen. Een filmproductie van Media Exclusive biedt u hiertoe alle mogelijkheden.